زیان ده بودن رشته های ثالث و درمان و خسارت سنگین در این دو رشته موجب می شود که برخی شرکت های بیمه راهکارهای آسیب زایی همچون کاهش سرمایه گذاری را در پیش بگیرند، که این مسأله باعث کاهش درآمدهای سرمایه گذاری و سود عملیاتی می شود.

به گزارش بیمه اس ام اس،عضو هیئت مدیره بیمه دانا با تحلیل عملکرد صنعت بیمه در سال 1394، به عوامل مؤثر در رشد و دگرگونی پرتفوی، سودآوری، بازار و رقابت پرداخت.

سید مجتبی عطری در جمع مدیران ستادی و اجرایی این شرکت در رامسر، طی سخنانی با اشاره به سهم بیمه های زندگی در جهان، آسیا و کشورهای منطقه در سال 2014 میلادی و نیز سهم بیمه های زندگی از پرتفوی بازار بیمه کشور طی سالهای 1387 تا 1394، به پیش بینی رشد رشته های بیمه ای در حوزه بیمه های درمان، زندگی، خودرو، نفت و انرژی، هواپیما، کشتی، آتش سوزی، مهندسی و مسئولیت پرداخت.

وی با اشاره به سود و زیان خالص صنعت بیمه در سال های 1392 تا 1393 گفت: زیان ده بودن رشته های ثالث و درمان و خسارت سنگین در این دو رشته موجب می شود که برخی شرکت های بیمه راهکارهای آسیب زایی همچون کاهش سرمایه گذاری را در پیش بگیرند، که این مسأله باعث کاهش درآمدهای سرمایه گذاری و سود عملیاتی می شود.

عضو هیئت مدیره بیمه دانا، در بخش دیگری از سخنان خود با تحلیل صنعت بیمه در چارچوب swot و بررسی نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و تهدیدها افزود: رشد بازار ممکن است بازیگران جدید را به ورود در بازار ترغیب کند، اما باقی ماندن در این بازار نیازمند ایجاد قابلیت های درونی ممتازی است که به دست آوردن آنها ساده نیست.

دکتر عطری، ضعف در منابع انسانی، وجود رفتارهای غیر رقابتی همچون دامپینک، ترکیب نامناسب پرتفوی و شبکه فروش ناکارآمد و متکی به رشته ثالث را از جمله نکات ضعف صنعت بیمه برشمرد و اظهار داشت: جمعیت جوان کشور، توسعه بیمه ای زندگی، چشم انداز توسعه سرمایه گذاری و افزایش رشد اقتصادی و نیز رشد مطلوب تقاضای بیمه در بازار، از فرصت های پیش روی ما در این صنعت است که باید به نحو مطلوب از آن بهره گرفت.

وی همچنین خواستار تعریف و تبیین کامل مفهوم پرتفوی اقتصادی شد و ابراز امیدواری کرد از توانایی ها و ظرفیت های موجود در بیمه دانا به بهترین شکل ممکن در جهت رشد و تعالی سازمان استفاده کنیم.