مدیرعامل بیمه دی با صدور حکمی مدیر یادگیری و توسعه استعداد خود را منصوب کرد.

روابط عمومی واطلاع رسانی اعلام کرد، محمدرضا کشاورز طی این حکم حسن قلندری را در این سمت منصوب کرد، در بخشی از متن این حکم آمده است:

« نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به سمت سرپرست مديريت یادگیری و توسعه استعداد منصوب می شوید.

امیدوارم با استعانت از پروردگار یکتا و سرلوحه قرار دادن راهبردها، برنامه ها و اصول تبیین شده شرکت شامل "سلامت"، "حرفه ای گری" و "انسجام سازمانی" و نیز بهره گیری از نیروهای کاردان و استفاده بهینه از کلیه امکانات و منابع دراختیار، در پیشبرد امور محوله و تحقق اهداف موفق و سربلند باشید. توفیقات روز افزون جنابعالی را در ایفای کامل مسئولیت محوله از خداوند متعال مسئلت دارم.»

حسن قلندری دانشجوي دكتري مدیریت آموزشی است و ٢٧ سال سابقه فعاليت در حوزه آموزش در کارنامه شغلی خود دارد. وي همچنين پيش از اين معاون مديركل آموزش و پرورش استان بوشهر بوده است.