ظرفیت های صنعت بیمه اسپانیا با میزبانی تجارت نو بررسی شد.

مدیرعامل و مدیر امور شعب و نمایندگان تجارتنو درجلسهای با سفیر ایران دراسپانیا و یکی ازفعالان بازرگانی به تحلیل پتانسیلهای حوزه صنعت بیمه این کشور جهت همکاری پرداختند.

در این نشست سفیراسپانیا ضمن تبریک به شرکت بیمه تجارتنو به جهت عملکرد مثبت در خصوص پرداخت خسارت سیل به هموطنان، موضوع خدمت رسانی را امری با ارزش تلقی کرده و بر استمرار آن تاکید داشت.

حسن قشقاوی با اشاره به ظرفیت های بیمهای اسپانیا شرایط را برای شروع مجدد و تداوم آن مثبت برشمرده و تاکیدکرد: سفارت و تیم بازرگانی در خدمت صنعت بیمه بوده و قطعاً در جهت استمرار و رشد مراودات بیمهای تمام تلاش خود را خواهند کرد.

درادامه نیما نوراللهی سکاندار تجارتنو، با تشکر از حضور وی در این جلسه گفت: وظیفه حرفهای و اخلاقی حکم میکرد خسارات وارده ناشی از سیل به مددجویان کمیته امداد در کوتاهترین زمان و با بهترین کیفیت در چارچوب قرارداد بیمهای بررسی و پرداخت شود که این مهم محقق شد.

وی ضمن اشاره به ظرفیت های بیمهای اسپانیا و شرایط انعقاد قرارداد بیمههای اتکایی تاکید داشت: بیمه تجارتنو آمادگی کامل دارد تا گام های موثری در این خصوص برداشته و از این طریق وارد بازار بیمهای کشورهای اروپایی شود.

گفتنی است؛ در این جلسه موضوعات و پیشنهادات مهمی جهت گسترش دامنه همکاری دوجانبه ارائه شد که در این راستا مقررگشت تیم کارشناسی و فنی مباحث مطرح شده را با جدیت پیگیری کنند