حمید تاجیک که ریاست هیات مدیره شرکت بیمه ما را بر عهده داشت از ترکیب هیات مدیره خارج و فرد دیگری جایگزین وی می شود.

به گزارش بیمه اس ام اس،براساس اذعان منابع خبری ترکیب هیات مدیره بیمه ما دستخوش تغییر شد.

شنیده ها حاکی است، حمید تاجیک که ریاست هیات مدیره شرکت بیمه ما را بر عهده داشت از ترکیب هیات مدیره خارج و فرد دیگری جایگزین وی می شود.

گفتنی است، تاجیک عضویت هیات مدیره بانک ملت که سهامدار عمده بیمه ما محسوب می شود را نیز در کارنامه خود دارد.

گفته می شود شخص جایگزین تاجیک به زودی معرفی می گردد

لازم بذکر است ، بیژن صادق مدیر عامل پیشین بیمه دانا نیز به تازگی به ترکیب هیات مدیره بیمه ما پیوسته است.