در هنگام ثبت نام بیمه گذار خود در انتهای صفحه از گزینه مربوط به پرداخت براساس اقساط استفاده کنید .

پس از تیک زدن گزینه " پرداخت براساس اقساط " در قسمت " عنوان قسط " نام مربوط به قسط مشتری که مثلا : قسط بیمه عمر می باشد را زده و سپس مبلغ قسط(تومان) را که در ماه باید بیمه گذار واریز کند را ثبت کنید .

ادامه مطلب