BimeSMS.ir

۲۹خرداد ۹۵نقطه عطفی در تاریخ صنعت بیمه های بازرگانی در ایران

اگر بیمه مرکزی و سایر نهادهای ناظرتعیین شده در قانون بر اجرای دقیق مفاد این قانون جدید و خصوصا جلو گیری از دامپینگ در این رشته جدیت داشته و هیچ مماشاتی نداشته باشند رقابت حرفه ای با خدمات دهی مناسب لاجرم بین شرکت های بخش خصوصی با بخش دولتی آغاز خواهد شد .

ادامه مطلب
بانک ملت و بیمه کارآفرین تفاهم نامه امضاء کردند

بانک ملت و شرکت بیمه کارآفرین با هدف ارتقای سطح همکاری های متقابل، تفاهمنامه امضا کردند.

به گزارش بیمه اس ام اس،هدف از انعقاد تفاهمنامه همکاری میان بانک ملت و شرکت بیمه کارآفرین که به امضای محمد بیگدلی رییس هیات مدیره بانک ملت و غلامعلی غلامی عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل شرکت بیمه کارآفرین رسیده، ارتقای سطح همکاری های متقابل و مراودات بانکی از طریق تمرکز بخشی از حساب های شرکت و گسترش بسترهای مناسب برای ارائه تمامی خدمات بانکداری الکترونیک عنوان شده است.

ادامه مطلب
منافع صنعت بیمه از اجرای برجام چیست؟

یکی از خبرهای خوشحال کننده اخیر برای صنعت بیمه اجرای برجام و لغو تحریم ها است و اگر بخواهیم علت خوشحالی را از زبان پرسنل مربوط جویا شویم استدلال می کنند که برداشتن تحریم ها باعث راحت تر شدن اخذ پوشش اتکایی می شود و شرکت های بیمه برای صدور بیمه نامه بویژه، بیمه نامه های با سرمایه بالا محدودیت اتکایی نخواهند داشت. حال موضوع را با این پیش فرض و نگاهی به وضعیت گذشته و حال صنعت بیمه و اتکایی بررسی می نماییم.

ادامه مطلب
سهم‎ ‎صنعت‎ ‎بیمه‎ ‎در‎ ‎اقدام‎ ‎و‎ ‎عمل‎ ‎به‎ ‎برنامه‎ ‎های‎ ‎اقتصاد‎ ‎مقاومتی‎

تعیین‎ ‎شعار‎ ‎سال‎ ۹۵ ‎توسط‎ ‎رهبر‎ ‎معظم‎ ‎انقلاب‎ ‎در‎ ‎ادامه‎ ‎تحقق‎ ‎اهداف‎ ‎سیاست‎ ‎های‎ ‎اقتصادی‎ ‎سالهای‎ ‎گذشته‎ ‎بوده‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎به‎‎کارگیری‎ ‎عبارت‎ ‎اقدام‎ ‎و‎ ‎عمل‎ ‎بیانگر‎ ‎ضرورت‎ ‎پرهیز‎ ‎از‎ ‎شعار‎ ‎زدگی‎ ‎است‎. ‎

چرا‎ ‎که‎ ‎تنها‎ ‎نسخه‎ ‎تجویزی‎ ‎برای‎ ‎تقویت‎ ‎اقتصاد‎ ‎کشور‎ ‎از‎ ‎مرحله‎ ‎بررسی‎‎ها‎ ‎و‎ ‎تصمیم‎‎گیری‎ ‎گذشته‎ ‎و‎ ‎باید‎ ‎هرچه‎ ‎زودتر‎ ‎اقدام‎ ‎عاجل‎ ‎صورت‎ ‎پذیرد‎ ‎چرا‎ ‎که‎ ‎مردم‎ ‎در‎ ‎دوران‎ ‎پسا‎ ‎برجام‎ ‎منتظر‎ ‎نتایج‎ ‎و‎ ‎پیامدها‎ ‎و‎ ‎گشایش‎ ‎های‎ ‎مثبت‎ ‎اقتصادی‎ ‎هستند‎ ‎که‎ ‎با‎ ‎شعار‎ ‎محقق‎ ‎نمی‎ ‎گردد‎. ‎پر‎ ‎واضح‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎نقش‎ ‎دولت‎ ‎بسیار‎ ‎کلیدی‎ ‎است،‎ ‎فعالیت‎‎های‎ ‎اقتصادی‎ ‎در‎ ‎شرایط‎ ‎فعلی‎ ‎هرچه‎ ‎زودتر‎ ‎باید‎ ‎آغاز‎ ‎شود،‎ ‎توانایی‎ ‎ایجاد‎ ‎ثروت‎ ‎بالقوه‎ ‎موجود‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎شاید‎ ‎بتوان‎ ‎گفت‎ ‎امکانات‎ ‎تولید‎ ‎در‎ ‎کمتر‎ ‎نقطه‎‎ای‎ ‎از‎ ‎جهان‎ ‎به‎ ‎مثابه‎ ‎ما‎ ‎وجود‎ ‎داشته‎ ‎باشد‎. ‎پس‎ ‎لازم‎ ‎است‎ ‎همه‎ ‎اندیشمندان‎ ‎و‎ ‎صاحب‎‎نظران‎ ‎اقتصادی‎ ‎راه‎ ‎را‎ ‎نشان‎ ‎داده‎ ‎و‎ ‎اولویت‎‎ها‎ ‎را‎ ‎اعلام‎ ‎نمایند‎ ‎تا‎ ‎با‎ ‎ارائه‎ ‎طریق‎ ‎و‎ ‎جمع‎‎بندی‎ ‎کارگزاران‎ ‎و‎ ‎متولیان‎ ‎هر‎ ‎چه‎ ‎زودتر‎ ‎تکالیف‎ ‎مردم‎ ‎خصوصا‎ ‎بخش‎ ‎خصوصی‎ ‎را‎ ‎تعیین‎ ‎و‎ ‎افق‎ ‎روشن‎ ‎کار‎ ‎و‎ ‎تلاش‎ ‎ترسیم‎ ‎شود‎.

ادامه مطلب
آیا موج سوم در صنعت بیمه مدیریت شد ؟

در نیمه دوم اردیبهشت ۹۵شاهداتفاق عجیبی در صنعت بیمه کشور بودیم. نگارنده این اتفاق را «موج سوم» می نامد .گرچه این موج موجب استعفا و بازنشسته شدن مرد راستگو و پاکدست، شجاع صنعت بیمه گردید که بسیاری از اهالی صنعت بیمه را ناراحت و نگران نمود؛ اما انتصاب مجدد دکتر عبدالناصر همتی به سکانداری بیمه مرکزی ایران که در یک تصمیم گیری منطقی و کاملا بهنگام از سوی هیت محترم دولت موجب استقبال و قدردانی عموم مدیران و کارشناسان صنعت بیمه کشور شد.

ادامه مطلب
منافع صنعت بیمه از اجرای برجام چیست؟

یکی از خبرهای خوشحال کننده اخیر برای صنعت بیمه اجرای برجام و لغو تحریم ها است و اگر بخواهیم علت خوشحالی را از زبان پرسنل مربوط جویا شویم استدلال می کنند که برداشتن تحریم ها باعث راحت تر شدن اخذ پوشش اتکایی می شود و شرکت های بیمه برای صدور بیمه نامه بویژه، بیمه نامه های با سرمایه بالا محدودیت اتکایی نخواهند داشت. حال موضوع را با این پیش فرض و نگاهی به وضعیت گذشته و حال صنعت بیمه و اتکایی بررسی می نماییم.

ادامه مطلب
سخنگوی دولت از مدیران بیمه مرکزی دفاع کرد

سخنگوی دولت امروز در خصوص حقوق مدیران بیمه مرکزی توضیح داد./این که یک ماه معوقات آنها در فیش یک ماه حقوق پرداخت شد، مطلب نادرستی بود و سازمان مدیریت وبرنامه ریزی و وزارت اقتصادی و دارایی نیز قرار است وجه نظارتی خود را در این باره تقویت می کنند.

ادامه مطلب
کاوه معارفه شد

جذب مشتری به هر قیمت در دستور کار ما نیست بلکه می خواهیم دریک رقابت سالم و با حفظ و رعایت دقیق ضوابط و مقررات قوانین بیمه و مصوبات شورای عالی با نظارت بیمه مرکزی به عنوان سیاست گذارو نهاد ناظر فعالیت کرده و جذب بازار کنیم.

ادامه مطلب